Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

A

2009-10-06

Revision A fastställd av Arkitekturledningens tekniska expertgrupp.

magnus.larsson@callistaenterprise.se

johan.eltes@callistaenterprise.seMagnus Larsson

Johan Eltes

Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

PB1

2011-04-27

Utkast för RIVTA 2.1.

Omfattar följande ändringsbegäran från tracker på Osor:

- 15114

marcus.krantz@callistaenterprise.seMarcus Krantz


PB2

2011-10-18

KorrekturB

2011-10-19

Fastställd revision


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

PC1

2011-12-14

Uppdaterat dokumentet i och med byte av projektplats från Osor till Google code.

hans.thunberg@callistaenterprise.seHans ThunbergC

2012-01-03

Fastställd revision


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

D

2013-05-27

Uppdateringar…


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

D1

2013-11-08

Utvidgad och förändrad skrivning om adresseringsmodell (avsnitt 8.3)johan@eltesconsulting.se

Johan Eltes


D2

2013-11-11

Uppdaterat enligt granskningskommentarer från CeHis

johan@eltesconsulting.seJohan Eltes


E

2014-04-03

Beskrivning av källsystemsbaserad adressering samt ändrad hantering av anropsbehörighet.

Se även 1.1 Inledning till utgåva Elars.erik.rojeras@inera.se

lLars-Erik Röjerås


2.0.1

2014-12-08

Flyttade till Inera-mall

lars.erik.rojeras@inera.seLars-Erik Röjerås


2.0.2

2015-12-17

Tagit bort stycket ”Inledning till utgåva E”.

Mattias Nordvall, Inera


2.0.32018-01-18Tagit bort kapitel 8.7 som handlade om PingForConfiguration funktionen inte längre kravställsBjörn Hedman, IneraInera A&R
2.0.42018-08-27Lagt till kapitel 8.6 HSA-baserat vägval och anropsbehörighet och 8.7 Standardval för vägval och anropsbehörighet.Lars Erik Röjerås, IneraInera A&R

...