Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visar antal provtagna och antal provtagna per 100 000 invånare per län baserat på antal unika beställningar per individ där beställningen är hämtad av provtagningssystemet fördelat på det län som erbjudandet tillhör. Antalet divideras sedan med antalet invånare i länet för den aktuella månaden enligt data från SCB.

Placera pekare ovanför graf och klicka på de pilar som visas för att se antal provtagna per dag.

Data visas för januari 2019 och framåt.

...