Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleVisa revisionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.0

2019-03-15

Etablering av dokumentet och övergång från Excelmatris

1.1

2021-02-01

Uppdatering med ändringar för Reservkort tillitsnivå 3 och Mobilt SITHS

1.11

2021-02-19

Justering av Mobilt SITHS till LoA3

1.12

2021-02-23

Tillägg av OID för SITHS eID tillitsnivå 2 till Reservkort för personer med samordningsnummer

1.13

2021-02-25

Tillägg av OID för Mobilt SITHS Tillitsnivå 3 efter planerad uppdatering

1.14

2021-04-28

Lagt till datum för nytt OID (1.2.752.74.8.512) för Mobilt SITHS

1.2

Lade till rubrik för tolkning av tillitsnivå utifrån certifikatutfärdare

1.21

2021-11-29

Lade till datum när OID börjar synas i SOL för Samordningsnummer.

Inledning

På denna sida hittar du information om tillitsnivåer för SITHS olika e-legitimationer. Av matrisen framgår även om e-legitimationen är godkänd som en Svensk e-legitimation av myndigheten för digitalisering (DIGG).
Från och med PKI-strukturen SITHS e-id rekommenderar vi att tolkningen av tillitsnivå baseras på en OID i attributet ”Certfikatprinciper” som finns i respektive certifikat.

...

Utgivningsprocess

Antal SITHS-certifikat på bärare

Utfärdare

Tillitsnivå

Svensk e‑legitimation (Ja/Nej)

OID

Första dag för användning

Reservkort SITHS e-id LoA2

2

SITHS e-id Person ID 2 CA v1

2

Nej

1.2.752.74.8.501

2020-02-11

2

SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1

Ordinarie kort SITHS e-id LoA3

2

SITHS e-id Person ID 3 CA v1

3

Ja

From. 2019-09-10

1.2.752.74.8.502

2020-02-11

2

SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

Reservkort SITHS e-id LoA3

2

SITHS e-id Person ID 3 CA v1

3

Ja

From. 2020-06-05

1.2.752.74.8.503

2020-10-26

2

SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

Mobilt SITHS e-id LoA3

Utfärdat innan godkännande av DIGG och uppkoppling till PU

1

SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

3

Ja

From. 2021-02-16

1.2.752.74.8.504

2021-01-15

Funktionscertifikat SITHS e-id server/client/email PKCS#10

1

SITHS e-id Function CA v1

N/A

N/A

1.2.752.74.8.505

N/A

Distansuppgraderat ordinarie SITHS-kort SITHS e-id LoA3

2

SITHS e-id Person ID 3 CA v1

3

Ja

From. 2019-09-10

1.2.752.74.8.506

2019-11-04

2

SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

Tilläggscertifikat SITHS e-id LoA3

2

SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

3

Ja

From. 2019-09-10

1.2.752.74.8.507

2020-02-11

Reservkort SITHS e-id "CrossBorder" LoA2

2

SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1

2

Nej

1.2.752.74.8.508

2020-02-11

Förlängning av Reservkort SITHS e-id LoA3

2

SITHS e-id Person ID 3 CA v1

3

Ja

From. 2020-06-05

1.2.752.74.8.509

Ej planerat

2

SITHS e-id Person HSA-id 3 CA v1

Mobilt SITHS e-id LoA2

Utfärdat från projektmiljö som ej är godkänd av DIGG

1

SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

2

Nej

1.2.752.74.8.510

2020-12-18

Reservkort SITHS e-id “Samordningsnummer” LoA2

2

SITHS e-id Person ID 2 CA v1

2

Nej

1.2.752.74.8.511

Datum ej fastställt ännu2021-09-21

2

SITHS e-id Person HSA-id 2 CA v1

Mobilt SITHS e-id LoA3

1

SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

3

Ja

From. 2021-02-16

1.2.752.74.8.512

2020-03-31

Mobilt SITHS e-id LoA3

1

SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

3?

Nej

Datum ej fastställt

1.2.752.74.8.513

Datum ej fastställt ännu

...