Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utveckling och förvaltning av RIVTA och dess delar/dokument sker genom att förändringsbehov och/elleller förslag skickas in till Ineras Arkitektursektion via e-post till kundservice@inera.se. Ange "RIVTA: Anvisningens namn"" i ämnesraden.


...

[1] Detaljer kring informationsinnehåll och tjänstekontrakt i Engagemangsindex återfinns i dess Tjänstekontraktsbeskrivning.

...