Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Reglerna för namnsättning av domän finns mer utförligt beskrivna i dokumentet för domännamnsättning

Motiv:

Domänprefixet ska avspegla signaler vilken organisation som ansvarar för support och utveckling av respektive domän.

NOTERA: det kan dock finnas domäner som har en extern ägare som ändå har riv som prefix, detta sker i de fall som ägandeskapet ändrats utan att hela domänen ska re-faktureras.

Användningen av major-version i namnrymden är en av att följa fastslagen versioneringsstrategi [R3]. Att ha en unik namnrymd per tjänstekontrakt (tjänsteinteraktion + roll) är en förutsättning för att följa WS-I Basic Profiles [R4] regel om ”operation signature”. Det också generellt goda förutsättningar för att implementera generella bryggor och tjänsteväxlar

...