Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Varje månad håller Formulärhantering Användarforum. Syftet med forumet är att koordinera och samla in behov samt att vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte. Som deltagare på Användarforum påverkar du kommande funktioner i tjänsten samt diskuterar aktuella frågeställningar med dina kollegor i andra regioner.

  • Forumets huvudpunkt – vi diskuterar ett utvalt fördjupningsområde 🔎

  • Ni delar era bästa trix och värsta fallgropar. Sharing is caring! 💌

  • Kravställning för nya funktioner 🧩

Föranmäl gärna din frågeställning till formularhantering@1177.se, så tar vi upp den gemensamt på mötet.

På inera.se finns mer information om Användarforum.

Kommande användarforum

Videomöten hålls en gång per månad under 2022 på onsdagar kl 10.00-11.30.

9 november

14 december OBS! kl 13.30-15.00

25 januari 2023

22 februari 2023

22 mars 2023

26 april 2023

24 maj 2023 OBS! kl 13.30-15.00

23 augusti 2023

27 september 2023

25 oktober 2023

29 november 2023

Excerpt

Innehållsförteckning Användarforum

Behörighet, “Samtliga medarbetare” - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

covid-19 - 2020-06-10 Användarforum Formulärhantering, 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering , 2021-02-10 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2021-03-10 Användarforum Formulärhantering 1177

covid-19, Smittspårningsverktyget -2021-05-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Effekthemtagning / ROI - 2020-02-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Exportinställningar, välja innehåll i PDF-filen - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

FHIR-anslutning: 2022-03-09 Användarforum Formulärhantering 1177

Formulär ur forskningsperspektiv - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Förhandsgranska mobilversionen av formulärmallen - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Förloppsindikator, hur långt har jag kommit? - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Västerbotten visar sin triageringsenkät för val av formulärtjänst - 2020-08-26 Användarforum Formulärhantering

Gallra (radera) formulär enligt filter - 2021-04-14 Användarforum Formulärhantering 1177

Gemensamma mallar - 2022-09-07 Användarforum Formulärhantering 1177

Integrera Formulärhantering i ett flöde, t ex Tidbolkning - 2022-10-12 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2022-10-12 Användarforum Formulärhantering 1177 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177 , https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OFORM/pages/3014716

Integration av journalsystem - 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177 , 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

Kodverk - 2022-05-11 Användarforum Formulärhantering 1177

Patientriskanalys - 2020-03-12 Användarforum Formulärhantering 1177

PDF-exporten, hur ska den se ut? - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Resultatberäkning på djupet - 2020-10-21 Användarforum Formulärhantering 1177

SoB:sDesignguide - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Statistik - 2020-04-22 Användarforum Formulärhantering 1177, 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Uppföljningsvyn, välj vilka kolumner och filterfält som ska visas - 2021-10-13 Användarforum Formulärhantering 1177

Utskriftsformat - 2020-05-20 Användarforum Formulärhantering 1177