Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

Om kampanjerna

Tjänsten har från och med release PWT_21.01 stöd för två separata vaccinationskampanjer; Säsongsinfluensa och Covid-19. 

 1. Säsongsinfluensa-kampanjen bygger på att de vaccinerande enheterna är kodade med SNOMED-kod 86198006 influensavaccination. Idag är den informationen tillgänglig för HJV endast via Utbudstjänsten SLL och kampanjen är därför begränsad till att omfatta enheter inom Region Stockholm. SLL har även möjlighet att lägga in de tider enheterna erbjuder vaccinationer, i sitt system Vaccinera. De tider som finns angivna där visas även på kontaktkorten, via en integration mellan HJV och Vaccinera.

 2. Vaccination Covid-19 bygger på att ingående enheter är kodade med HSA: s verksamhetskod 2029 Vaccination mot covid-19. Även för denna kampanj kan det visas vaccinationstider, i nuläget dock endast
  för Region Stockholm.

Kampanjerna aktiveras och konfigureras per region. Detta innebär att regionerna kan ha olika kampanjer igång under olika tidpunkter och egna regionsspecifika texter. 

Vad ingår i kampanjerna?

Söksidan

Besökaren får sökstöd i form av sökförslag i fältet “Vilken typ av vård söker du?”. Förslagen styrs av vad besökaren skriver i fältet och att vald region ska ha minst en enhet kodad med kampanjens verksamhets- eller SNOMED-kod. Nedan finns ett par exempel på hur det kan se ut, beroende på om och hur besökaren är regionaliserad, eller inte.

Ex. för region med enheter kodade med Covid-19- och SNOMED-kod.

Ex. för oregionaliserad besökare när någon region har en minst en enhet kodad med Covid-19-kod


Träfflistan

Träfflistan visar om enheten ingår i någon aktiv kampanj. Visningen bygger på att enheten är kodad med respektive verskamhets- eller snomedkod. Ingår den i båda kampanjerna visas Covid-19 först av de båda.


Kartbilden

När man klickar på en kartnål visas om mottagningen ingår i någon av kampanjerna. Även här visas Covid-19 först av de båda.

Kontaktkortet

Informationen visas under sektionen "Aktuellt". Vaccination mot covid-19 visas högst upp av alla notiser i sektionen.

I utfällt läge visas hela den text som regionen valt. Informationen under rubriken “Vaccinationstider” i exemplet nedan hämtas från Region Stockholms system Vaccinera.

Beställning

Behörig beställare kan beställa aktivering av kampanj hos HJV Förvaltning via support@inerahttps://www.inera.se/kontakta-oss/ .

Beställningen bör komma in en vecka innan den är tänkt att aktiveras. Kampanjen granskas först av regionen i acceptanstestmiljö, innan den aktiveras i produktionsmiljön efter överenskommelse med beställaren. 

Märk beställningen med “Hitta vård, aktivering Covid-19 vaccinationskampanj”.

I beställningen ska framgå:

 • för vilken region beställningen gäller

 • önskad rubrik som ska visas i aktuelltnotisen

 • önskad brödtext text inkl ev länkar, gärna i HTML-format

 • ev länk till artikel med mer information om vaccinationen

 • om sökorden: Vaccination mot covid-19, Covid-19 vaccination, Corona-vaccination eller Vaccination mot Corona ska komma i listan över vanliga sökord (i fältet för vårdtyp) och i så fall var i ordningen

 • önskat aktiveringsdatum

 • önskat datum för inaktivering (om det finns tillgängligt vid beställningstillfället, uppgiften kan lämnas senare)