Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Anmäl intresse för att ansluta till Nitha genom att kontakta Inera kundservice. Använd formuläret via denna länk om din organisation inte redan är ansluten till Nitha: https://etjanster.inera.se/ForfraganTjanst (sidan varnar att länken högerklicka på länken och öppna i ny flik. Vid öppnande direkt via länken varnar sidan att den pekar till annan webbplats, tryck fortsätt och fyll i formuläret)

  • Säkerställ att både organisationen och personen som ska arbeta i Nitha analys är upplagda i Katalogtjänst HSA. Medarbetaren ska ha ett SITHS e-legitimation för att kunna logga in i Nitha analys.

  • Kund som vill beställa tjänsten behöver teckna Avtal om Kundens användning av Ineras tjänster (KA2). Detta avtal tecknas en gång och består av dokument som är gemensamma för alla tjänster, dokument som är gemensamma för flertalet tjänster och dokument som är unika för den enskilda tjänsten. Utöver de dokument som gäller alla tjänster är följande avtalsdokument tillämpligt för Nitha:  Nitha – it-stöd för händelseanalys - Beskrivning och tjänstespecifika villkor 

  • Utse minst två personer som ska ansvara för arbetet med Nitha. Rekommendationen är att varje organisation har en till två lokala superanvändare och lokala administratörer.

  • Se till att en lokal administratör och superanvändare går den obligatoriska uppstartsutbildningen. Dessa personer kan sedan utbilda andra som ska arbeta med Nitha i den egna organisationen.

  • Ha en lokal support för att stödja sina användare som arbetar i Nitha. Supporten brukar i regel vara en lokal administratör. Läs om arbetsuppgifter för lokal administratör i dokumentet som finns på denna sida.

  • Säkerställ att alla som arbetar i Nitha har kompetens i Nithas händelsemetodik enligt handbok i händelseanalysmetoden. Utredning av allvarliga vårdskador (högerklicka och välj Öppna länk i ny flik om du önskar ha denna sida igång). Handboken är ursprungligen framtagen med hjälp av SKR. Den förvaltas nu av LÖF (Löf - regionernas ömsesidiga försäkringsbolag)

...