Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Chrome

Edge Chromium

Genom att använda Chromium-baserade webbläsare så erhålls det nya underskriftsflödet per automatik. Detta medför att journalsystemens nuvarande inbäddade webbläsare, Internet Explorer, behöver bytas ut.

I dagsläget är flödet testat med Chrome och Edge Chromium.

NetID Enterprise

Krävs för inloggning till tjänsten, samt för SITHS eID Windowsklient.

SITHS eID Windowsklient

Ny autentiseringsklient som används vid legitimering vid underskrift i nya flödet. Används vid app-växlingen. OBS! För att köra mot Test behövs en testklient installeras. Det går endast att installera en klient (Test, Prod) åt gången. Länk för nedladdning av SITHS eID Windowsklient

Första gången ett SITHS-kort används med SITHS eID Windowsklient behöver det registreras innan användning. När SITHS eID Windowsklienten startas första gången tas användaren automatiskt vid behov till registreringsflödet. Där kommer användarens legitimeringskod efterfrågas.

För mer information se avsnitt 2.1 Registrera i Användarhandbok – SITHS eID Windowsklient

Nätverksåtkomst

I flödet för signering med fristående underskriftstjänst kommer användarens dator att kommunicera med fyra (4) olika tjänster/servrar. För att flödet ska fungera krävs det således att dessa tjänster går att nå från användarens dator.

...

Vanliga frågor

Behöver vi göra en beställning

...

för att börja använda Webcerts nya underskriftslösning?

Nej, ingen separat beställning behövs.

Hur kommer vi i igång med den Webcerts nya

...

underskriftslösning?

För att erhålla det nya underskriftsflödet behöver ni: 

  1. installera SITHS eID Windowsklient på alla lokala klienter

  2. byta ut IE11 mot Chrome eller Edge Chromium. Gäller även inbyggda webbläsare i journalsystemen.

  3. om ni använder NetiD, säkerställ att ni har den senaste versionen. Ny version av Net iD Enterprise - Inera

Krävs det att man har de nya SITHS-korten för att använda

...

Webcerts nya

...

underskriftslösning?

Nej, underskriftslösningen fungerar med både ”gamla” SITHS-kort och ”nya” SITHS-kort (940).

När är sista datumet för övergången till Webcerts nya

...

underskriftslösning?

Övergång ska ha skett före 30 juni 2023.

...