Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Informationen i denna sektion är uppdelad i sektioner utifrån hur statistiken är publicerad på inera.se. Under avsnitt allmänt beskrivs delar som gäller för all publicerad statistik.

Table of Contents
outlinetrue