Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Visar antal skapade formulär per kön och åldergrupp baserat på distinkta FormulärID vars createdEventDate inte är blank. 

Antal besvarade formulär per kön och åldergrupp

...