Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aktuell information om laddningar av data och releaser finns på sidan: Aktuellt

Table of Contents

Data in

Filer fås från egen provtagning varje natt. Därigenom får Statistiktjänsten data som beskriver hur tjänsten som använts. Denna data kombineras med data om mottagningar som hämtas från Katalogtjänst HSA samt befolkningsinformation som hämtas från SCB.

...