Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Expand
titleVisa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

0.1

SITHS Förvaltning

Etablering av dokument

1.0

SITHS Förvaltning

Godkännande av dokument iom utskick av nyhetsbrev. Förtydligande av vad 2 samtidiga HSA-id certifikat innebär.

1.1

SITHS Förvaltning

Tog bort Net iD version då detta ännu inte är klarlagt.

1.2

SITHS Förvaltning

Förtydligande för informationen om att att version av Net iD inte har fastställts. Samt hänvisning till fullständig teknisk generationsinformation för SITHS-kort

1.3

SITHS Förvaltning

Lade till information om specifik lägsta-version av Net iD som kommer att krävas. Justerade på att “Kortgeneration” är begreppet för gamla kort. Då “Kortprodukt” är ett begrepp som redan används för olika visuella och elektroniska egenskaper

Innehållsförteckning

Expand
titleVisa innehållsförteckning
Table of Contents

...

Nuvarande generation av SITHS-kort har nått slutet av sin livscykel och måste ersättas av en ny produktgeneration av kort.

Tidplan

Den nya produkten kommer finnas tillgängliga för beställning parallellt med befintliga kortprodukter Samtliga kortprodukter som går att beställa idag kommer gå att beställa som antingen den gamla eller den nya kortgenerationen under en övergångsperiodInera kommer löpande att följa upp lagret av gamla kortprodukter.

Det har säkerställts att det finns ett lager av den gamla kortgenerationen. När lagret av gamla produkter börjar ta slut kommer ID-administratörernas behörigheter justeras så att endast de nya produkterna kommer vara beställningsbara.

Reservkortsprodukten kommer dock fortsatt att levereras som den gamla produkten kortgenerationen tills dess att lagret av gamla produkter är helt slut.

Detaljerad tidplan

...

Viktig information om ändringen

Version av Net iD

...

Den nya

...

kortgenerationen kommer att kräva en ny version av Net iD Enterprise.

...

Den version av Net iD Enterprise som har testats och godkänts för användning med är version 6.8.4.27.

Denna kommer att tillgängliggöras för nedladdning under innan nyår 2021 på den vanliga sidan för Nedladdning av Net iD under Ineras licens, se Programvaror och tillbehör för SITHS

Förändring i antal tilläggscertifikat på kortprodukter av nya

...

generationen

 • På den nya kortprodukten kortgenerationen kommer det endast fungera att ha 2st HSA-id certifikat samtidigt på kortet, se exmpel exempel i nedan tabell tabell “Exempel för ett kort utfärdat av Region Stockholm.

 • Mina sidor uppdateras för att underlätta för Användaren att hantera vilka certifikat som finns på de nya korten

...

Det går alltså endast att ha ett certifikat nedladdat på kortet samtidigt enligt nedan logik:

 • 1 st 1st certifikat från kortutfärdande organisationen enligt den blå raden nedan

  • Antingen Stockholm #1 eller Stockholm #2 kan finnas på kortet

 • 1st tilläggscertifikat från en annan organisation enligt den gröna raden nedan

  • Endast ett av certifikaten från VGR, Östergötland, Capio eller Norrköpings kommun kan finnas på kortet

...

Hur påverkas ID-administratörerna

 • Befintliga kortprodukter på organisationen ersätts med sin nya motsvarighet inom den nya generationen av kort

 • ID-administratörer blir automatiskt behöriga att beställa de nya kortprodukternaBefintliga kortprodukter på organisationen ersätts med sin nya motsvarighet

Information om kortprodukter av den nya

...

generationen

 • Ordinarie kort och reservkort kommer fortsatt vara giltiga i 5 år

 • Beställningar av reservkort (Kortprodukt 573) kommer att användas för att förbruka befintlig befintligt baklager av den gamla kortproduktenkortgenerationen. Behöver ni beställa reservkort av den nya typen beställs detta via Inera (NMT)

 • Nya produktnummer - 6## ersätter nuvarande nummerserie 5##

  • På det sättet kan man på en Kortprodukts Produktnummer se om kortet är av den gamla (5##) eller nya generationen (6##)

  • Det kommer att tas fram nya versioner av bilaga 1.1.1 (länk kommer) och Bilaga 1.2 (länk kommer)

  • Det kommer gå att se skillnad på gamla och nya kort kortgenerationen i SITHS Admin och Statistik och Loggar med hjälp av Produktnummer

  • Kortytan får tryckt information om produktnummer för att man ska kunna se skillnad på gamla och nya kortkortgenerationen. I övrigt kommer kortens layout att vara oförändrat.

   • SIS-kort (559 → 659)

   • Stående kort med foto (509 → 609)

  • Fullständig teknisk generationsinformation om SITHS-kort inklusive kopplingen mellan generation av kort och dess produktnummer återfinns här: Teknisk generationsinformation för SITHS-kort