Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning som används för att utfärda elektroniska identitetshandlingar till både personer och system. SITHS e-legitimation används för att identifiera personer och SITHS funktionscertifikat används för att identifiera system. Inera erbjuder tjänsten till regioner, kommuner, och statliga myndigheter. Privata vårdgivare erbjuds tjänsten av SITHS-ombud.

Innehållsförteckning

Child pages (Children Display)
alltrue

...