Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bokade tider. Om tiderna går att omboka eller avboka styrs av tidbokssystemet.

Image RemovedImage Added


Villkor anges i verktyget Mina vårdkontakter av mottagningens administratör. Vissa tidbokssystem gör det möjligt att boka om till en annan mottagning än den man har en bokad tid på. I så fall finns här en meny där man väljer mottagning innan man går vidare.


Image RemovedImage Added

Omboka tiden.  Fältet där man anger ombokningsorsak visas bara om tidbokssystemet begär att invånaren ska fylla i orsak.

Image RemovedImage Added

Image RemovedImage Added


Sammanfattning

Image RemovedImage Added

Bekräftelse

Image RemovedImage Added