Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Villkorstext anges av mottagningens administratör. Vissa tidbokssystem gör det möjligt att vid nybokning välja att boka tid på annan mottagning än den man gått in på. I sådana fall finns det en meny här där invånaren väljer vilken mottagning hen vill boka tid på. 

Image RemovedImage Added


Bokning av tiden. Den första dagen med bokningsbara tider visas automatiskt. Fältet där man anger besöksorsak visas bara om tidbokssystemet begär att invånaren ska fylla i orsak.

Image Removed

Image RemovedImage Added

Sammanfattning av tiden

Image RemovedImage Added


Bekräftelse

Image RemovedImage Added

Skapa påminnelse (den bokade tiden blir förifylld) Bort?