Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bokade tider. Om tiderna går att omboka eller avboka styrs av tidbokssystemet.

Image RemovedImage Added

Villkor anges av mottagningens administratör.

Image RemovedImage Added


Avboka tiden. Fältet där man anger avbokningsorsak visas bara om tidbokssystemet begär att invånaren ska fylla i orsak.

Image Removed

Image RemovedImage Added


Bekräftelse

Image Removed

 Image Added