Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Webbtidbokning via 1177 Vårdguidens e-tjänster - öppen information

Vad är webbtidbokning?

Webbtidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta. All hantering av tider och tidstyper görs i journalsystemet.


Section
Dokumentation

Children Display
depth2


Statistik
Statistik om webbtidbokning finns på Ineras webbplats.
Image Added