Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Excerpt

Innehållsförteckning, övergripande funktioner


Administrera behörigheter - 2019-06-03 Releasedemo FRM_R19.02•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Aviseringsinformation2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Beräkning - 2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03•2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04•2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Bokstavsmatchning i modalen för att ändra enhet2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Detaljerad vy för formulärsvar2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Direktlänk till formuläret - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

Erbjuden e-tjänst (fd "Invånarinitierade formulär") - 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04

EQ-5D i Formulärtjänsten2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Export av formulärmall - 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Export från fristående tjänst till journalsystem, Region Västmanland demar sin lösning2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Export av formulärsvar 2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04•2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Filtrering går att bokmärka, samt ligger kvar när byter enhet - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Formulärstatus och filtreringsfält2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Förhandsgranska valfri sida i mallen, •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Förvaltning av formulärhanteringen, Region Uppsala berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Gallra/radera formulärsvar - •2018-06-12 Releasedemo FRM_R18.03

Gallring/rensning är informationsägarens ansvar - 2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Gemensamma mallar - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Implementering av formulärtjänst, Region Gävleborg berättar2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Integrera formulärtjänsten i ett flöde, t ex tidbokning2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kodverk och koder i frågor och svar2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Kopiera frågor och avsnitt2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Matrisfråga - 2020-01-20 Releasedemo FRM_R20.01

Notifiering till vårdpersonal om besvarat formulär - •2020-11-30 Releasedemo FRM_R20.05

Ombudsläge2018-09-25 Releasedemo FRM_R18.04 och 2018-11-28 Releasedemo FRM_R18.05

Tillgänglighet (skärmläsare, alt-text, m.m.) - •2020-09-16 Releasedemo FRM_R20.04

Uppföljning - Flera vårdstatusar (Hanterad, Anhörig kontaktad, Invånare kontaktad, Väntar på svar) - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

Utskick utan att generera ett inkorgsmeddelande2019-10-07 Releasedemo FRM_R19.03

Utskick - Ange giltighetstid för formuläret, ”Besvaras senast” och ”Gallras efter” - •2020-05-20 Releasedemo FRM_R20.03

...