Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Du kan välja vilka kolumner och fält för filtrering filtreringsfält du önskar se i vyn vyerna i Uppföljning. Genom att välja bort de kolumner och fält för filtrering filtreringsfält som du sällan använder frigör du yta på skärmen genom att dölja dessa. Du kan ha olika val på de olika flikarna. Valen sparas för dig som enskild användare och ligger kvar nästa gång du öppnar vynvyerna.

...

Så här väljer du vilka kolumner som ska visas

Klicka på länken “Visa/dölj kolumner” och kryssa där i de kolumner som du vill ska visas. Du kan ha olika val på de olika flikarna. Valen ligger kvar för dig nästa gång du öppnar vyn. Om du vill ändra valen klickar du på länken igen och gör nya val.

...

Så här väljer du vilka

...

filtreringsfält som ska visas

Klicka på länken “Visa/dölj filter” och kryssa där i de fält för filtrering filtreringsfält som du vill ska visas. Du kan ha olika val på de olika flikarna. Valen ligger kvar för dig nästa gång du öppnar vynvyerna. Om du vill ändra valen klickar du på länken igen och gör nya val.

...