Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nationell

...

kunskapsstyrning-vard@skr.se, för frågor om Nationellt system för kunskapsstyrning och dess arbetsprocesser.

Nationell redaktion

nkkredaktionen@inera.se, för frågor om produktion av kunskapsstöd, arbetsprocess, språkliga riktlinjer, inklusive frågor om tillgång till Teamsytor.

...

nkkredaktionen@inera.se, för frågor om användning via API.

Nationell stödfunktion

kunskapsstyrning-vard@skr.se, för frågor om Nationellt system för kunskapsstyrning och dess arbetsprocesser.

Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

...