Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Panel
bgColor#F4F5F7

Användarforumet syftar till gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte kring nyttokalkyler för regioner och kommuner. Du som arbetar på myndigheter, kommunala bolag och SKR är också välkommen.

Vi försöker anpassa innehållet på forumen efter era önskemål. Vi blandar presentationer och föreläsningar med diskussioner både i stor grupp och ibland i smågrupper. Forumet bidrar även till att utveckla och förbättra metoden och stödet för nyttokalkyler. 

🔗 Anmäl dig till användarforum på Ineras webbplats.

Innehåll i tidigare tillfällen

Table of Contents
minLevel1
maxLevel2
outlinefalse
stylenone
typelist
printabletrue

2024-05-28

Nyttokalkyl och nyttorealisering i Västra Götalandsregionen

Idag hade vi besök av flera representanter från Västra Götalandsregionen. Närhälsan berättade om sin nyttokalkyl för egenmonitorering av hypertoni. Arbetsgruppen för nyttorealisering berättade om införandet av Ineras nyttokalkylmodell och den nyttorealiseringsprocess som de utformar just nu.

Introduktion till användarforum (6 min)

https://youtu.be/-pJi6kS3-RI

Nyttorna med att införa egenmonitorering av hypertoni i Närhälsan (27 min)

https://youtu.be/7NKho9JZnHE

Införandet av Ineras nyttokalkylsmodell i VGR (14 min)

https://youtu.be/baTMh1e9WLc

VGRs fortsatta arbete med nyttorealisering (

ca

9 min)

https://youtu.be/2uwsrdg4geo

Nedan hittar du bildspelen som visades.

View file
nameNyttan med att införa egenmonitorering av hypertoni i Närhälsan, VGR.pdf

View file
nameInförandet av Ineras modell i VGR.pdf

View file
nameProcess för nyttorealisering VGR.pdf


2024-03-19

Finns det behov av en snabbvariant?

Idag diskuterade vi om det behövs en snabbvariant av Ineras metod genom två frågeställningar:

 1. Vilka är era största utmaningar med Ineras metod för nyttokalkyler?

 2. Vilket stöd kan hjälpa ännu fler att bedöma storleken på nyttor och kostnader?

Vi samlades i grupper för att diskutera respektive fråga och återkopplade sedan de tankar som kommit fram via menti. Vi diskuterade också lite i helgrupp kring frågeställningen. Här är anteckningar från diskussionen:

 • Det är svårt att hoppa över steg i modellen. Går man direkt på beräkningarna måste man ändå backa och prata med verksamheten.

 • “Alla vill ha bra underlag men ingen vill lägga tid på det.” Det behöver få ta tid att förstå nyttorna och kostnaderna också. Om man inte kan lägga tid på nyttoanalys, hur ska man då ha tid eller ens veta om vilka förändringar som kommer att krävas för att lyckas?

 • Att räkna är inte alltid nödvändigt/hjälpsamt - ofta är det viktigaste att identifiera intressenter, typer av nyttor, och förutsättningarna som krävs.

 • Excel är svårt och jobbigt. Lite mer dra & släppa, kanske i Visio? Infosäkerheten på SKR har “klassa”, kanske det kan finnas ett liknande “nytta”?

 • Kan vi ha ett FAQ? Kan vi få mer stöd från Amanda?

Nedan hittar du alla menti-svar från gruppdiskussionerna. (Klicka på filen och på pilen med molnet i översta högra hörnet för att ladda ner).

View file
nameVilka är med idag.pdf

View file
nameUtmaningar och idéer.pdf

Här hittar du bildspelet som Amanda visade (klicka på filen och på pilen med molnet i översta högra hörnet för att ladda ner).

View file
name2023-12-19 Användarforum - snabbvarianter.pdf


2023-12-19

'Modellen som helhet’

Idag gick vi igenom de 9 stegen i modellen. Vi spelade in forumet och en film från temat kommer.

Bildspel

Klicka på filen och sedan på “pilen med molnet” uppe i högra hörnet för att ladda ner bildspelet.

View file
name2023-12-19 Användarforum - modellen som helhet.pdf


2023-10-03

Effektkedjor

Idag fördjupade vi oss i effektkedjan, som är ett steg i metoden för nyttokalkyler. Hur gör man, hur kan man använda den i organisationen och vilka IT-stöd finns?

Vi tittade även på resultaten från vårens enkät om hur ni använder nyttokalkyler och på lite tips och nyheter.

Film effektkedjor (32 min)

https://www.youtube.com/watch?v=DthY1dY3fXM

Bildspel

Klicka på filen och sedan på “pilen med molnet” uppe i högra hörnet för att ladda ner bildspelet.

View file
name2023-10-03 Effektkedjor.pdf


2023-05-29

Omfördelningsnytta

Idag tittade vi på begreppet omfördelningsnytta: vad innebär det? Hur kommunicerar vi om omfördelningsnyttor med personer som är vana vid att prata om vinster i pengar? Hur räknar vi? Hur följer vi upp?

https://youtu.be/8iEhRpZCFGs

Bildspel

Klicka på filen och sedan på “pilen med molnet” uppe i högra hörnet för att ladda ner bildspelet.

View file
name2023-05-29 Användarforum nyttokalkyler.pdf

Utbildning för chefer

På forumet tipsade vi om den kortare utbildningen för chefer: Nyttokalkylen för chefer


2023-03-30

Förenklad nyttoanalys i Region Västmanland

Ulla Foglerö och Elisabeth Kjellin från Projektkontoret i Region Västmanland berättade och visade upp den metod för förenklad nyttoanalys som de använt sedan 2017.

Förenklad nyttoanalys i Region Västmanland (21 min 24 sek)

https://youtu.be/xMDh1t4zhnw

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

View file
namePresentation Inera 20 mars 2023.pdf

Region Västmanlands mall

Mallen för förenklad nyttoanalys som Region Västmanland använder (klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem)

View file
nameFörenklad nyttoanalys visa inera.xlsx

Digital utbildning i nyttorealisering

Ulla och Elisabeth tipsade också om SKRs kortare digitala utbildningar i bland annat nyttorealisering:

🔗 Digital kompetensutveckling (skr.se)


2023-01-30

Träffar i mindre grupper

På det här forumet träffades vi i mindre grupper berättade

 • hur organisationen använder eller vill använda nyttokalkyler

 • vilka teman vi vill se på kommande användarforum

 • hur vi kan använda användarforum på bästa sätt

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högre hörnet för att ladda hem.

View file
name2023-01-30 Användarforum nyttokalkyler.pdf

Önskemål om teman

Hur kan vi använda användarforumet på bästa sätt? Sammanfattning av gruppernas återkoppling:


2022-12-05

Region Jönköping och digitala kallelser

Region Jönköping visade och berättade om sitt arbete med nyttokalkyler för digitala kallelser.

https://youtu.be/eayN5VeSSFQ

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

View file
name221205_Nyttokalkyl_Digitala kallelser_Region Jönköping_Inera_publik.pdf

Frågor och svar med Region Jönköping


2022-10-10

Inera visar Excelmallen

Inera har en excelmall för att stödja tydliga och transparenta beräkningar av nyttor och kostnader. På dagens forum gick vi igenom mallen och Amanda Sundberg visade hur hon skulle gjort för att räkna ut några enkla nyttor och kostnader för en påhittad organisation som vill börja skicka digitala brev.

Forumet spelades inte in denna gång.

Bildpsel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

View file
nameAnvändarforum nyttokalkyler 2022-10-10.pptx

Mer material om Ineras Excelmall

Instruktionsfilmer Excel

Excelmall


2022-09-12

Region Östergötland och läkemedelsautomater

Martha Hultman Puke från Region Östergötland och Markus Hedberg från Vingmed berättade om sina erfarenheter från att göra en nyttokalkyl för Region Östergötlands satsning på läkemedelsautomater:

https://youtu.be/QqA45xQiavs

Bildspel

Klicka på molnet med pilen uppe i högra hörnet för att ladda hem.

View file
namePresentation nätverk Nyttoanalys final separata bilder.pptx

Frågor och svar med Region Östergötland

Ineras första användarforum i nyttokalkyler 2022-09-12

Amanda Sundberg från Inera hälsade välkommen till det första användarforumet om nyttokalkyler någonsin:

https://youtu.be/doUD3USrGD0

Önskemål om teman

Vi inventerade vilka teman vi ska ta upp på kommande användarforum.

Post-it-lappar med önskemål om ämnen att ta upp på användarforum

Ineras logotyp