Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
minLevel1
maxLevel2

Problem att logga in

Har du problem att logga in i någon av Intygstjänsterna?
Här finns instruktioner för hur du kan felsöka.

...

Behörighetsmodellen för Webcert mellan vårdenheter inom samma vårdgivare, eller mellan vårdgivare om sjf=true

Mellan vårdenheter eller mellan vårdgivare om sjf=true

Läkare och Tandläkare

Vårdadmin

Utkast

Läsa

Läsa

Låst utkast

Läsa, Kopiera

Läsa, Kopiera

Signerat intyg

Läsa, förnya, läsa ärendekommunikation (ej skapa fråga eller svar)

Läsa, förnya, läsa ärendekommunikation (ej skapa fråga eller svar)

Arbetsgivarintyg (AG7804 och AG1-14)

...

Om en webbläsare som inte stödjer nedladdning av figurer (fonter) används kan i vissa fall "nedåtpilarna" försvinna. Lösningen på problemet kan vara att använda Rehabstöd i en annan webbläsare, förslagsvis Internet Explorer. 

Går det att ta fram en lista med sjukfall från tidigare år?

...