Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ingången till Hitta vård finns i sajthuvudet.

Image RemovedImage Added


Klickar du på ikonen kommer du till startsidan för Hitta vård.

Image RemovedImage Added

Sök 

Du kan söka på geografiskt område, typ av mottagning och/eller fritext. Dessa funktioner beskrivs närmare på underliggande sidor.