Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Presentationsmaterial

Just nu är 20 av 21 regioner i prod/test, och 5 kvalitetsregister i prod/test.

View file
nameFormulärtjänsten i korthet 20210316.pdf
height250


Gå gärna in i demomiljön och pröva tjänsten!

Inloggning till Formulärhanterings fristående personalgränssnitt

Länk till inspelad presentation

Inspelning från "Ett första informationsmöte"

Widget Connector
urlhttps://vimeo.com/290445444