Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Excerpt

Förvaltningen för Formulärhantering lägger upp den första användaren inom vårdgivaren alternativt för en enhet. Denna person tilldelas rollen ADMIN och kan administrera behörigheter för aktuell vårdgivare eller enhet. Notera att rollen ADMIN delas ut helt oberoende av organisationstillhörighet. Exempelvis kan en användare med rollen ADMIN hantera behörigheter för en eller flera vårdgivare eller en eller flera enheter, oavsett var användaren har sin hemvist i HSA-katalogen.

Hör av er till förvaltningen om ni önskar bli upplagda i det fristående personalgränssnittet: e-tjanster@1177.se.

Behörigheten till Formulärhanterings fristående personalgränssnitt styrs i två steg:

Applikationerna Utskick och Uppföljning

 1. Vara upplagd i HSA-katalogen och inneha ett vårdmedarbetaruppdrag med syfte/ändamål Vård och behandling eller Kvalitetsregister på aktuell enhet
 2. Vara upplagd i Formulärtjänstens personalgränssnitt Formulärhanterings personalgränssnitt
  • Roll FORM_SENDER ger åtkomst till Utskick för att skicka ut formulär
  • Roll FORM_READER ger åtkomst till Uppföljning för att hantera utskickade och besvarade formulär

Applikationerna Design, Inställningar och Administrera användare

Notera! Åtkomst till Design, Admin och Inställningar delas ut helt oberoende av organisationstillhörighet.

 1. Vara upplagd i HSA-katalogen och ha ett HSA-id
 2. Vara upplagd i Formulärtjänstens Formulärhanterings personalgränssnitt på aktuell vårdgivare eller enhet
  • Roll ADMIN ger åtkomst till Administrera användare för att hantera behörigheter
  • Roll FORM_DESIGNER ger åtkomst till Design för att skapa och redigera mallar
  • Roll FORM_CONFIG ger åtkomst till Inställningar för att konfigurera FTP-server

...