Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Det här är preliminär revision PA5 med mål att kunna fastställas.

Vi redovisar svar på frågeställningar som uppkommit på Frågor och svar så kolla gärna där om dina frågor och funderingar redan finns besvarade.

Med vänlig hälsning,
Samverkansarkitektursgruppen, Inera Arkitektur, Inera

Innehållsförteckning

Arkitekturens olika delar nås också via menyn här till vänster i Confluence.

...

Revision

Vem

Datum

Beskrivning

PA1

Stefan Gustavsson
Arvid Thunholm
Anders Malmros
Björn Hedman
Lars Erik Röjerås

2021-11-02

Publicerad preliminär revision A, version 1 för en första synpunktsrunda

PA2

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Viktor Jernelöv
Claudia Ehrentraut
Thomas Siltberg

2022-03-14

Publicerad preliminär revision A, version 2 för en andra synpunktsrunda

PA3

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Claudia Ehrentraut
Thomas Siltberg

2022-05-02

Publicerad preliminär revision A, version 3 för remiss

PA4

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Thomas Siltberg
Oskar Thunman

2022-08-22

Publicerad preliminär revision A, version 4 för fastställande

PA5

Anders Malmros
Björn Hedman
Thomas Siltberg
Oskar Thunman

2022-12-12

Ackumulerade uppdateringar sedan maj baserat på remissvar:

 1. Tydliggjort vilken version av EIRA man utgått ifrån, och att man inte följt EIRA slaviskt, utan använt det som intellektuellt kapital

 2. Tydliggjort att aktivt samarbete inom interoperabilitetsområdet finns mellan kommuner, regioner, SKR, Inera och Myndighetssverige

 3. Tydliggjort vilken version av EIRA man utgått ifrån, och att man inte följt EIRA slaviskt, utan använt det som intellektuellt kapital

 4. Strukturerat om materialet så att läsningen inte kräver att man läser Svenskt ramverk för digital samverkan för att få en överblick.

 5. Förtydligade rekommendation ”T2-4 Utforma APIer teknikoberoende” och bytte namnet till ”Utforma API-specifikationer teknikoberoende”

 6. Tog bort rekommendationen ”T2-6 Hitta rätt nivå av säkerhet” då denna bedömdes täckas in av Svenskt ramverk för digital samverkan.

 7. Uppdaterat numrering på rekommendationer för att reflektera att ”Hitta rätt nivå av säkerhet” togs bort

 8. Bifoga Svenskt ramverk för digital samverkan 1.3 i pdf-format

 9. Förtydligat att begreppen tjänstekonsument och –producent skiljer sig från T-boken

 10. Förtydligat begreppen tjänsteproducentsagent respektive tjänstkonsumentsagent

 11. Bytt namn på Behörighetshantering till Informationsbehörighetshantering, samt förtydligat dess betydelse.

 12. Bytt namn på Informationsägare till Dataägare

 13. Förtydligat att även avtal och överenskommelser kan behövas utöver tekniska interaktioner för att etablera samverkan

 14. Gjort diverse förtydliganden och redaktionella förbättringar baserat på återkoppling

 15. Omformulerat avsnittet om skyddsåtgärder

 16. Ändrat begreppet ”centralt realiserade digitala tjänster” till ”centralt realiserade digitala stödtjänster

A

Inera

2023-06-26

Revision A fastställd