Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Det här är preliminär revision PA5 med mål att kunna fastställas.

Vi redovisar svar på frågeställningar som uppkommit på Frågor och svar så kolla gärna där om dina frågor och funderingar redan finns besvarade.

Med vänlig hälsning,
Samverkansarkitektursgruppen, Inera Arkitektur, Inera

Innehållsförteckning

Arkitekturens olika delar nås också via menyn här till vänster i Confluence.

...

Revision

Vem

Datum

Beskrivning

PA1

Stefan Gustavsson
Arvid Thunholm
Anders Malmros
Björn Hedman
Lars Erik Röjerås

2021-12-21

Publicerad preliminär revision A för en första synpunktsrunda

PA2

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Viktor Jernelöv
Claudia Ehrentraut
Thomas Siltberg

2022-03-14

Publicerad preliminär revision A, version 2 för en andra synpunktsrunda

PA3

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Claudia Ehrentraut
Thomas Siltberg

2022-05-04

Publicerad preliminär revision A, version 3 för remiss

PA4

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Thomas Siltberg
Oskar Thunman

2022-08-22

Publicerad preliminär revision A, version 4 för fastställande

PA5

Anders Malmros
Björn Hedman
Thomas Siltberg
Oskar Thunman

2022-12-12

Ackumulerade uppdateringar sedan maj baserat på remissvar:

  1. Förtydligat referensarkitekturens relation till T-boken som komplement snarare än ersättare

  2. Förtydligat hur T2-arbetet har utvecklats parallellt med Ena och vilken samverkan som skett dem emellan

  3. Förtydligat att en informationsfederation kan kräva nyttjande av specifika stödtjänster eller anslutning till andra informationsfederationer

  4. Uppdaterat med namnändringar som gjorts i den arkitekturella modellen

  5. Tagit bort skrivelser om kostnadseffektivitet i din semantiska vyn

  6. Ändrat begreppet ”centralt realiserade digitala tjänster” till ”centralt realiserade digitala stödtjänster”

A

Inera

2023-06-26

Revision A fastställd