Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note

Den här sidan har flyttats till Mottagningens "kort" - Öppen info: 1177 inloggningsportal - Confluence (atlassian.net). Denna sida uppdateras inte längre och kommer att tas bort den 15 maj 2024. Om du har lagt till sidan som en favorit i webbläsaren eller i Confluence, se till att byta ut den till den rätta länken Mottagningens "kort" - Öppen info: 1177 inloggningsportal - Confluence (atlassian.net). Om du har blivit länkad hit, rapportera gärna till e-tjänsternas support var länken finns så att nationella förvaltningen kan kontakta sidans ägare. Här kan du kontakta supporten: https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/4221 .

Här hittar du användarmanualen för lokal administratör i personalverktyget för e-tjänsterna på 1177.


Child pages (Children Display)
depth4