Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här är en översikt över kommande planerade releaser för PWT. Mer information om respektive release hittar du under rubriken för releasen i menyn.

Översikt releaseschema kommande releaser

Release

Sprint/Demo

Driftsättning
Stage

Produktionssättning

Kommentar

PWT 21.08

59,60

19 augusti

24 augusti

1 september

Klar

PWT 21.09

61

9 september

14 september

22 september

Klar

PWT 21.10

62

30 september

5 oktober

13 oktober

Klar

PWT 21.11

63

21 oktober

26 oktober

3 november

Klar

PWT 21.12

64

11 november

16 november

24 november

PWT 21.13

65

2 december

7 december

15 december

Förändringsstopp
2021.12.17 – 2022.01.17