Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här är en översikt över kommande planerade releaser för PWT. Mer information om respektive release hittar du under rubriken för releasen i menyn.

Översikt releaseschema kommande releaser

Release

Sprint/Demo

Produktionssättning

Kommentar

PWT 23.14

93 / 9 nov

22 nov ✅

PWT 23.15

94 / 30 nov

13 dec ✅

PWT 24.01

95 / 11 jan

24 jan ✅

PWT 24.02

96 / 1 febr

14 feb ✅

PWT 24.03

97 / 15 febr

27 feb ✅

PWT 24.04

1 / 3 april

3 april ✅

PWT 24.05

2 / 11 april

24 april

PWT 24.06

3 / 2 maj

15 maj

PWT 24.07

4 / 15 23 juni

5 juni

PWT 24.08

5 / 13 juni

19 juni

Förändringsstopp 20/6 till och med 12 - 8/1 /8 kl. 08:00