Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eftersom Eiras licensavtal bara omfattar regionerna, kan inte kommuner ansluta till Eira för närvarande. Eiras avtal ger möjlighet till “walk-and-in use” och på många bibliotek ges därmed en möjlighet för besökare att läsa och skriva ut ett rimligt antal artiklar.

...