Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vid en anslutning så finns eKlient där för att hjälpa nya kunder komma igång. Exakt vad som ingår är individuellt och tas fram i överenskommelse med kunden. För nya kunder utgår en kostnad om 100.000 SEK. Denna kostnad är till för att täcka eKlients resurser vid ert införande.

Vad som inte ingår är dock projektledning och styrning av ett införande, eventuella anpassningar till/av kundens processer och system.