Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Integrationshandledningar

Syftet med integrationshandledningar är att redogöra för vad källan omfattar samt hur denna information ska hanteras i journalsystemen.

Informationen vänder sig till de personer som har uppgiften att praktiskt börja genomföra en teknisk integration med Sil. Målgruppen för detta material och information är systemförvaltare och systemutvecklare. Även en verksamhetsutvecklare/ledare inom regionen, projektledare eller projektägare har nytta av informationen.

Attachments
uploadfalse
sortByname
labelsintegrationshandledningar

...