Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Utfärdande av SITHS-kort
 • Utfärdande av SITHS Funktionscertifikat
 • Mutual TLS och Net iD SAC minidriver för användning av SITHS-kort
 • Inpassering med SITHS-kort
 • etc.

...

 • Autentiseringslösningar med out-of-band-teknik kräver någon av följande klientapplikationer:
  • SITHS eID-app för Windows i valfri paketering
  • SITHS eID-app för Mobilt SITHS
 • Autentiseringslösningar med Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) kräver EN av följande kräver följande klientapplikationer:
  • SITHS eID-app för Windows i MD-paketering (med SAC minidriver)
  • Net iD Enterprise

Att ansluta e-tjänster för autentisering med SITHS eID

...

Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)

Net iD Enterprise

...


SITHS eID-app för Windows

...