Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Expand


Version

Datum

Aktör

Kommentar

1.0

 

Dokumentet Etablerat
1.01

 

Lagt till så information om koppling mellan app och miljö refererar till en och samma källa503px

Section

Inledning

Testportalen för IdP används av slutanvändare för att testa samtliga inloggningsmetoder som en tjänst kan använda i Ineras IdP:

 • SITHS eID på denna enhet
 • SITHS eID på annan enhet
 • Net iD SIHTS-kort på denna enhet med SITHS e-legitimation

Förutsättningar

 1. Användaren behöver ha någon av följande SITHS klientapplikationer:
  • SITHS eID - Inloggninsmetoderna "SITHS eID på denna enhet" och "SITHS eID på annan enhet" kräver att användaren har någon av SITHS eID apparna och en giltig e-legitimation, för mer information: Utgivning och användning av SITHS e-legitimation
  Net iD Enterprise -
  • Inloggningsmetoden "
  Net iD
  • SITHS-kort denna enhet
  med SITHS e-legitimation" behöver användaren ha Net iD Enterprise,
  • " kräver att användaren har någon av SITHS eID apparna med i MD-paketering, för mer information:
  Programvaror tillbehör för SITHS
 2. Användaren måste sitta på ett nätverk med korrekta Nätverksinställningar, för mer information: Adresser, brandväggsöppningar och routing

Insert excerpt
Ladda ner SITHS eID-app för Windows
Ladda ner SITHS eID-app för Windows
nopaneltrue

Section


Expand


Plattformskrav

Testportalen fungerar i de flesta webbläsare på de flesta operativsystem både på mobila enheter och datorer.

Klientapplikationerna Net iD och SITHS eID fungerar dock endast på vissa plattformar

Net iD, (inväntar länk)

 • Net iD Enterprise fungerar med de vanligaste webbläsarna på Windows, Mac och Linux. Dock finns det många beroenden till funktioner i respektive plattform som ibland leder till att det ändå inte fungerar. Allra bäst fungerar det på en helt vanlig installation av Windows och med Chrome, Internet explorer eller Edge
 • SITHS eID Windowsklient, se avsnittet "Plattformskrav" i Användarhandbok - SITHS eID Windowsklient
  • Kräver även att användaren har Net iD Enterprise
  SITHS eID Mobilklient, se avsnittet "Plattformskrav" i Användarhandbok - SITHS eID Mobilklient


Info

Väljer man att testa legitimering eller underskrift med SITHS eID på annan enhet kommer Testportalen i princip fungera på de flesta enheter som har en webbläsare.

Sökvägar till Testportalen

Testportalen är åtkomligt via länkar i SITHS eID-klienterna, SITHS Mina sidor eller via följande sökvägar:

Avgränsningar

Test via Testportalen för IdP inkluderar inte tester via infratstrukturkomponenterna

 • HSA
 • Underskriftsjänsten (användardelen av flödet kan dock testas)

Användarflöden

Starta Legitimering

Navigera till Testportalen för den miljö du vill utföra tester i:

Starta legitimering

Image RemovedImage Added

Om du väljer SITHS eID på annan enhet kommer du få upp en QR-kod som ska skannas av SITHS eID Mobilklient

Info

Fungerar endast tillsammans med SITHS eID Mobilklient


Expand

När du har tryckt på SITHS eID på annan enhet visas en QR-kod som du ska skanna med din mobiltelefon

Starta SITHS eID appen på din mobiltelefon och välj Skanna QR-kod

SITHS eID Mobilklient visar en användardialog som presenterar:

 • Namnet på tjänsten som begär att användaren ska legitimera sig, i vårt fall Testportalen
 • En uppmaning om att ange legitimeringskoden för sitt SITHS eID

SITHS eID på denna enhet

Om du väljer SITHS eID på denna enhet försöker webbläsaren automatiskt att starta SITHS eID appen på samma enhet

Info

Detta användningsfall fungerar både med SITHS eID Windows- och Mobilklient


Expand

När SITHS eID appen startar visas en användardialog som presenterar:

 • Namnet på tjänsten som begär att användaren ska legitimera sig, i vårt fall Testportalen
 • En uppmaning om att ange legitimeringskoden för sitt SITHS eID

SITHS eID Windowsklient

SITHS eID Mobilklient

Info

Eventuellt får du ett pop-up meddelande som frågar om du vill tillåta starta av SITHS eID appen på samma enhet.

Expand

image2020-10-8_10-48-25.png

Net iDSITHS-kort på denna

enhet med SITHS e-legitimation

enhet 

Om du väljer Net iD SITHS-kort denna enhet med SITHS e-legitimation försöker webbläsaren be dig om att välja ett SITHS eID (ett certifikat) via standardgränssnitt

Info

Detta användningsfall fungerar:

 • Bara på datorer
 • Om användaren har Net iD Enterprise installerat
Expand
Om Net iD Enterprise har lyckats importera certifikaten från ditt SITHS-kort till din dator presenteras en
 • SITHS eID app med MD installerad. 


Expand

En lista över SITHS eID (certifikat) som Ineras IdP accepterar för inloggning visas.

Välj ett certifikat och tryck OK

Info

Denna användardialog ser olika ut beroende på vilken webbläsare du använder.


Testa Underskrift

Starta Underskrift

För användaren är "Test av Underskrift" i princip likadant som Test av Legitimering.

Info

Skillnader mellan Test av legitimering och Test av underskrift. Test av underskrift

 • Inkluderar inte anrop mot Ineras Underskriftsjänst utan testar endast användarflödet vid Underskrift
 • Fungerar inte med Net iD Enterprise då Ineras Underskriftstjänst inte tillämpar denna metod

För att starta Test av underskrift måste användaren först Testa legitimering och därefter trycka på Start av Underskrift.

Det som skiljer för användaren är att hen, utöver namnet på tjänsten, får se ett "Underskriftsmeddelande" som representerar/beskriver den information som faktiskt undertecknas

Expand

SITHS eID Windowsklient

SITHS eID Mobilklient

Felhantering

Felmeddelanden

417 - Inloggning avbruten

Feltext: 417 - Inloggning avbruten
Orsak: Användaren har tryckt på avbryt i SITHS eID appen eller i webbläsaren
Åtgärd: Tryck på Återgå till testportal och påbörja en ny legitimering

417 - Certifikatet hittades inte

Feltext: 417 - Certifikatet hittades inte, sätt i kortet starta om din webbläsare och försök igen.
Orsak: Visas endast om användaren väljer inloggningsmetoden "Net iD på SITHS-kort på denna enhet med SITHS e-legitimation". Uppstår om webbläsaren inte hittar användarens certifikat och kan t ex. bero på att:

 1. Användaren trycker på Avbryt i dialogen där webbläsaren ber användaren välja certifikat
 2. SITHS-kortet sitter inte i kortläsaren
 3. SITHS-kortet som sitter i läsaren är inte till för den miljö av Testportal som valts
 4. Problem att läsa kortet (kan ex bero på dåliga/gamla drivrutiner för kortläsaren)
 5. Net iD Enterprise SAC MD är inte installerad på användarens dator

Åtgärd: Starta om webbläsaren, säkerställ att ovan punkter är åtgärdade och försök igen.

417 - Certifikatet är ogiltigt

Feltext: 417 - Certifikatet är ogiltigt
Orsak:Användaren har försökt att logga in med ett spärrat certifikat
Åtgärd: Tryck på Återgå till testportal. Om du valde metoden Net iDSITHS-kort på denna enhet, måste du även starta om webbläsaren för att få upp dialogen om att välja certifikat på nytt. Eventuellt måste ett nytt SITHS-kort utfärdas


Inloggningsbegäran har gått ut.

Feltext: 417 - Inloggningsbegäran har gått ut. Försök igen.
Orsak: Användaren har väntat för länge med att presentera sin e-legitimation
Åtgärd: Tryck på Återgå till testportal. Om du valde metoden Net iDmetodenSITHS-kort på denna enhet, måste du även starta om webbläsaren för att få upp dialogen om att välja certifikat på nytt.


...