Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

IdP 

Tjänsten gör det möjligt att kontrollera och fastställa en slutanvändares identitet vid inloggning i en ansluten e-tjänst. Tjänsten möjliggör att kontroll av slutanvändarens identitet endast behöver göras en gång, oavsett hur många e-tjänster slutanvändaren loggar in i. Denna funktion kallas för Single Sign-On (”SSO”).

...

Tjänsten har följsamhet mot Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst och använder sig av Ineras Katalogtjänst HSA som attributkälla  (identitetsdatalager enligt Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst). Se dessa filmer för ytterligare beskrivningar av referensarkitekturen.

Autentiseringstjänst

Autentiseringstjänsten är en tjänst som Ineras IdP integrerar mot för att tillhandahålla registrering, legitimering och underskrift med SITHS eID inkl. Mobilt SITHS.

I teorin går det att ansluta andra IdP:er än Ineras IdP direkt till till Autentiseringstjänsten som ett alternativ till att ansluta en tjänst till Ineras IdP. På så sätt uppnår man motsvarande funktionalitet som för e-tjänster som ansluter till Ineras IdP men med möjlighet att hantera sina egen attributkälla och utforma sin egen användardialog. Man kan säga att man gör en direktanslutning till SITHS eID, utan att gå över Ineras IdP.

...

Spärr, samtycke och logg betraktas som stödtjänster i Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst

Filmer 

Mera information om Säkerhetstjänsterna finns också i information  finns också i form av filmerFilmerna visar hur tjänsterna fungerar översiktligt, hur tjänsten relaterar till Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och ger detaljerade instruktioner i hur man hanterar administrationsgränssnittet för spärr och logg. Här kan du också se hur administrationsgränssnittet stödjer användandet av nationell reservidentitet. Mer information om hantering av reservidentiteter finns i beskrivningen av Ineras tjänst Personuppgiftstjänsten och Personuppgiftstjänstens filmer.

...