Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Observera att en ID-administratör alltid måste ha gjort en beställning till de aktuella kortet, för att du ska kunna hämta ett SITHS eID på Mina sidor

...