Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleVisa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2021-02-02

Team SITHS

Fastställande av sida

1.01

2021-03-16

Team SITHS

Mindre justering av nyckellängd i certifikatspecifikation för SITHS e-id Person ID Mobile CA v1

Inledning

Denna sida innehåller de certifikatspecifikationer som finns inom SITHS. Certifikatspecifikationerna visar vilken information som skrivs in i SITHS olika typer av certifikat och varifrån den informationen hämtas

...

Certifikat för servrar/funktioner

...