Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Image RemovedImage Added

RIV Tekniska  Anvisningar
Parallella huvudversioner av ett tjänstekontrakt

Version 1.1

ARK_0040

2020-12-08

Table of Contents


Revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2017-02-17

Lars Erik Röjerås

Första publicerade versionen.

1.1

2020-12-10

Lars Erik Röjerås

Förtydligade rekommendationer

...

Möjliga angreppssätt när en ny majorversion av tjänstekontrakt releasas.

Image RemovedImage Added

Se bild ovan.

Ursprungsläge: Ett tjänstekontrakt (TK) finns i en version 1.0 (TKv1). Det finns en aggregerande tjänst (AgtTKv1) i tjänsteplattformen. Tjänstekonsumenterna A och B har stöd för kontraktet, och kan anropa den aggregerande tjänsten. Tjänsteproducenterna 1 och 2 stödjer kontraktet TKv1 och är anslutna till plattformen.

...