Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

  

RIV Tekniska Anvisningar 2.1

Domänschema

Version 2.1.57

ARK_0006

20202021-1209-0809
 

Table of Contents

Utgåvehistorik

...

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

PA1

2011-06-27

Dokumentet skapat

Marcus .krantz@callistaenterprise.seKrantz


A

2011-10-19

Fastställd revision


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp, Center för eHälsa i samverkan

PB1

2011-12-14

Uppdaterat dokumentet i och med byte av projektplats från Osor till Google code. Enbart ändringar under rubriken Referenser.hans.thunberg@callistaenterprise.se

Hans Thunberg


B

2012-01-03

Fastställd revision


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp, Center för eHälsa i samverkan

C

2013-06-19

Ny revision efter CeHis nya processer

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan

Arkitektur och regelverk, Center för eHälsa i samverkan

2.1.1

2014-08-20

Förtydligat regel #6 och flyttat XML-exempel till bilagor.

Mattias Nordvall, Inera


2.1.1

2014-09-26

Lagt över i Inera mall och publiserat.

Lennart Eriksson, Inera


2.1.2

2015-12-17

Uppdaterat länkar i referenstabell

Mattias Nordvall, Inera


2.1.32018-05-08

Lagt till att även domänprefix kan ha olika värden, var förut hårt satt till "riv:"

Förtydligat namnsättningsregler och struktur för domän resp interaktionsnivå

Ändrat regel #4 från bör till skall

Björn Hedman, Inera
2.1.42019-11-20Förtydligat att domänprefix används för att signalera ansvarig domän men att ägandeskapet av en domän kan ändras utan att domänens namnrymd ändras.Björn Hedman, inera
2.1.52019-12-20

Förtydligat hur hantering av minor uppdateringar ska ske

regel 2, namsättning fil

ändrat kapitel med exempel till att hänsvisa till bilagor

Ändrat felaktig benämning i regel 6 (bytt tjänsteschema till domänschema)

Björn Hedan, Inera
2.1.62020-09-24

Generaliserat ”Notera”-information från ”det kan dock finnas domäner som har en extern ägare som ändå har riv som prefix” till ”det kan dock finnas domäner som har en annan ägare än det som angetts i prefixet” eftersom det även kan finnas fall där externa domäner som inte har riv som prefix ägs av Inera. Förtydligat att ANY-elementet kan bytas ut mot enbart ett element, rättat domän-prefix och små punkterings och skrivfel. Lagt till beskrivning för hur versionsförändring ska ske när komplexa typer, som definierats i domänschemat, ska ändras.

Ranjdar Fallyih, Thomas Siltberg, Claudia Ehrentraut (Inera)
2.1.72021-09-09

Obsoleta mailadresser borttagna ur revisionshistoriken. Ersatta med namn

Anders Malmros1        Inledning

Detta dokument beskriver regelverket RIV Tekniska Anvisningar Domänschema 2.1.

...