Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleHur administreras informationen i TAK ?

Det är naturligtvis av yttersta vikt att information i Tjänsteadresseringskatalogen är korrekt, 
samt att det finns en spårbarhet på vem som tillhandahållit vilken information. 
Inom förvaltningen för den gemensamma Tjänsteplattformen använder man för närvarande ett system med 
fyra olika Word-blanketter (A, B, C och D) för att inhämta informationen. 
Dessa ligger till grund för uppdateringar av databasen, och arkiveras. 
Det finns planer på att ta fram ett administrativt gränssnitt för att delegera ut administrationen av TAK närmare 
verksamheterna.Expand
titleVad används de fyra blanketterna till ?

A - Information om tjänster (tjänstekontrakt), version osv. 
B - Information om konsumentsystem 
C - Information om producentsystem och logiska adresser 
D - Information om anropsbehörighet

Expand
titleKan TPs seriekopplas ?

Den nationella arkitekturen som den är beskriven i T-boken och detaljerad i RIV TA utgår ifrån att flera 
tjänsteplattformar kan seriekopplas. Typfallet är att en region/landsting har en regional instans (en sk RTjP) som används för regional trafik, men också utgör gateway för alla integrationer till tjänster utanför regionen. Praktiskt kan man i normalfallet tänka sig en kedja på upp till tre plattformar, RTjP-NTjP-RTjP, för kommunikation ut ur en region, 
via den gemensamma plattformen (NTjP) och in till en tjänst i en annan region. Teoretisk skall dock kedjan kunna vara längre

...