Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


RIV Tekniska Anvisningar Tjänsteschema


Version 2.1.1011

ARK_0005

2021-0911-1424Table of Contents


Utgåvehistorik

...

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

PA1

2011-04-27

Upprättat dokumentet baserat på version 2.0. Uppdaterat dokument för begärda ändringar enligt följande trackers på Osor: 15115.

Marcus KrantzA

2011-10-19

Revision fastställd


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp, Center för eHälsa i samverkan

PC1

2011-12-16

Uppdateringar med anledning av flytt av projektplats från Osor till Google code. Endast länkar under rubriken Referenser uppdaterade

Hans Thunberg


C

2012-01-03

Revision fastställd


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp, Center för eHälsa i samverkan

D

2013-06-27

Ny version efter CeHis AR nya processer

CeHis AR T

CeHis AR t

2.1.1

2014-08-20

Förtydligat regel #9 och flyttat XML-exempel till bilaga.

Mattias Nordvall, Inera


2.1.1

2014-09-26

Lagt upp iinera mall och publicerat

Lennart Eriksson


2.1.2

2014-10-03

Rättat detaljer i bilaga 1.

Mattias Nordvall, Inera


2.1.3

2015-12-17

Uppdaterat länkar i referenstabell

Mattias Nordvall, Inera


2.1.4

2016-09-27

Läsande tjänster ska inte returnera logiska fel

Tommy Carlsson, Inera


2.1.52018-05-08

Lagt till att även domänprefix kan ha olika värden, var förut hårt satt till "riv:"

Förtydligat namnsättningsregler och struktur för domän resp interaktionsnivå

Uppdaterat regel #7 från bör till skall

Björn Hedman, Inera
2.1.62019-12-18

Uppdaterat regel #11 till att tydligare definiera hur felhantering och återrapportering skall ske.

Specificerar användandet av SOAP Faults samt tydliggör hantering av ResultCode och ResultText

Anders Malmros, Inera
2.1.72019-12-19

Förtydligat hur hantering av minor uppdateringar ska ske

regel 2, namsättning fil

ändrat kapitel med exempel till att hänsvisa till bilagor

Björn Hedman, Inera
2.1.82020-09-24

Flyttat ut exempel på utökning av schemat till Bilaga, förtydligat att ANY-elementet kan bytas ut mot enbart ett element, rättat domän-prefix och små punkterings och skrivfel.

Ranjdar Fallyih, Thomas Siltberg, Claudia Ehrentraut (Inera)
2.1.92021-09-09

Obsoleta mailadresser borttagna ur revisionshistoriken. Ersatta med namn

Anders Malmros
2.1.102021-09-14Uppdaterat regel #11 avseende ett exempel på ett soap faults detail-fält då detta var fel formateratAnders Malmros
2.1.112021-11-24Ingen uppdatering. Vill endast komplettera i versionshistoriken att anvisningen sedan v 2.1.6 tillåter läsande tjänster att returnera logiska fel.Anders Malmros

1        Inledning

...

Observera utökningsscheman namnsätts enligt ${tjänsteInteraktion}${roll}_${m.n}_ext.xsd

Motiv: Att ha med versionsnummer i namnet på källkodsfiler är generellt sett något man försöker undvika då det försvårar användning av versionshanteringsverktyg (t ex Subversion, Microsoft Visual Studio). I fallet med tjänsteschema behöver man dock kunna hantera flera olika versioner samtidigt (i byggsystem mm) och för att underlätta den hanteringen ingår versionsnumret i filnamnet på tjänstekontrakt.

...

Regel #9, nya element i utökningsschema

För att lägga till nya element och skapa en ny minor-version av ett tjänsteschema, skall följande regler följas:

...