Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RIV Tekniska  Anvisningar

Översikt


Version 2.0.45

ARK_0001

20182021-0809-2709Table of Contents


Utgåvehistorik

...

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

A

2009-10-06

Revision A fastställd av Arkitekturledningens tekniska expertgrupp.

Magnus Larsson

Johan Eltes

Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

PB1

2011-04-27

Utkast för RIVTA 2.1.

Omfattar följande ändringsbegäran från tracker på Osor:

- 15114

Marcus Krantz


PB2

2011-10-18

KorrekturB

2011-10-19

Fastställd revision


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

PC1

2011-12-14

Uppdaterat dokumentet i och med byte av projektplats från Osor till Google code.

Hans ThunbergC

2012-01-03

Fastställd revision


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

D

2013-05-27

Uppdateringar…


Arkitekturledningens tekniska expertgrupp

D1

2013-11-08

Utvidgad och förändrad skrivning om adresseringsmodell (avsnitt 8.3)

Johan Eltes


D2

2013-11-11

Uppdaterat enligt granskningskommentarer från CeHis

Johan Eltes


E

2014-04-03

Beskrivning av källsystemsbaserad adressering samt ändrad hantering av anropsbehörighet.

Se även 1.1 Inledning till utgåva E

lLars-Erik Röjerås


2.0.1

2014-12-08

Flyttade till Inera-mall

Lars-Erik Röjerås


2.0.2

2015-12-17

Tagit bort stycket ”Inledning till utgåva E”.

Mattias Nordvall, Inera


2.0.32018-01-18Tagit bort kapitel 8.7 som handlade om PingForConfiguration funktionen inte längre kravställsBjörn Hedman, IneraInera A&R
2.0.42018-08-27Lagt till kapitel 8.6 HSA-baserat vägval och anropsbehörighet och 8.7 Standardval för vägval och anropsbehörighet.Lars Erik Röjerås, Inera

Inera A&R

2.0.52021-09-09Tagit bort obsoleta mailadresser från revisionshistoriken. Ersatt dem med endast namnAnders Malmros, IneraInera
1          Inledning

Detta dokument är en övergripande beskrivning för RIV Tekniska Anvisningar. Det beskriver principerna som styr utveckling av de tekniska anvisningar, vilka strategier som valts för att tillmötesgå principerna, samt övriga krav på innehållet i enskilda anvisningar.

...