Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

För att STIHS-dagen även i framtiden ska bli så bra som möjligt ber vi alla deltagare, både de som deltagit på plats och de som sett webbsändningen, att fylla i utvärderingsenkäten. Svara gärna så snart som möjligt, men senast den 10 19 juni 2024.

...