Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

View file
nameFrågetillfälle inför byte av journalsystem.pptx

Pga av en bugg i Confluence får presentationen nedan ett defekt utseende.
Högerklicka för att spara ned presentationen så visas den korrekt vid uppspelning.

...