Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • tillgång till innehållet för alla anställda i regionerna samt även till vårdpersonal i privata vårdföretag med regionavtal. Observera att endast de delar av vårdföretagets verksamhet som är regionfinansierad omfattas av licensavtalen

 • walk-in-use, vilket ger studenter, patienter och övriga biblioteksbesökare rätt att använda materialet

 • artikelleverans till behöriga användare

 • distanstillgång, det vill säga att kunna läsa artiklar utanför arbetsplatsen, via inloggning eller proxylösning.

...

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning

 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem

 • e-posta länkar till artiklar till andra behöriga användare

 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter

...