Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Code Block
languagehtml
<script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
});
</script>

Som hälso- och sjukvårdspersonal har du tillgång till ett antal tidskrifter och söktjänster genom Eira och de svenska sjukhusbiblioteken. Förutom prenumerationsbaserade e-resurser har många förlag även gjort information om covid-19 fritt tillgängligt tills vidare. Vissa e-resurser är endast tillgängliga inom regionerna.

...