Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inloggning med e-legitimation

1. Uppgifter om din läkarlegitimation

Du behöver säkerställa att din legitimation finns registrerad i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Webcert kontrollerar om du har en legitimation registrerad innan du kan logga in och börja använda Webcert.

2. E-legitimation

För att logga in i Webcert krävs Mobilt Bank-ID, BankID / Nordea eller Telia, samt eventuell tillhörande mjukvara.

3. Programvaror

Webcert är utvecklat och testat att fungera med

...