Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FAQ: De frågor som har kommit in innan och under mötet läggs upp så snart tillfälle ges under: FAQ

Länk till inspelningen från mötet uppdelad i filmklipp för varje programpunkt: https://www.youtube.com/playlist?list=PLofvkub1C51c-HLBTunPAJjn1QwiT3733

...